Doç. Dr. Recep DOKUYUCU

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Recep DOKUYUCU

Yabancı Dil Puanı: 80,0 (YDS)

 

 

 

 

 

Öğrenim Bilgileri

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

2001-2008

Tıpta Uzmanlık

Fizyoloji

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

2009-2012

Dil Eğitimi

English as a Second Language Program (ESL)

Rice University, Houston/ Texas/ USA

2012

İkinci Üniversite

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Anadolu Üniversitesi, AÖF

2013-2016

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Moleküler Biyokimya ve Genetik AD.

Mustafa Kemal Üniversitesi

2014-Halen

Üçüncü Üniversite

Adalet

Atatürk Üniversitesi

2016- Halen

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi ve Tez Danışmanı:

Uzmanlık Tezi Başlığı: Sıçanlarda Renal İskemi Sonrası Biyokimyasal Parametreler ve Demir

Metabolizmasından Sorumlu Hepsidin ve Hepsidin Bağımlı Genlerin (BMP6, GDF-15, HJV) İncelenmesi

Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Tuncer DEMİR

 

Akademik Görevler

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Dr.

Toplum Sağlığı Merkezi, Şebinkarahisar/Giresun

2008- 2009

Araş. Gör. Dr.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Gaziantep

2009- 2012

Uzman Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi– Fizyoloji AD, Hatay

2012-2013

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi– Fizyoloji AD, Hatay

2013-2016

Doç. Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi– Fizyoloji AD, Hatay

2016-2016

Doç. Dr.

TUSMER (Tıpta Uzmanlık Sınavı Eğitim Merkezi), Ankara

2018-Halen

Pratisyen Dr.

Medical Park Tarsus Hastanesi, Acil Bölümü, Tarsus/Mersin

2018-2018

Pratisyen Dr.

Yeni Sevgi Hastanesi, Acil Bölümü, Reyhanlı/Hatay

2018-2019

Pratisyen Dr.

Deniz Hastanesi, Acil Bölümü, Samandağ/Hatay

2020- Halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. “Ceviz ve Ev Yapımı Alkol (Boğma Rakı) Tüketiminin Öğrenme Ve Hafiza Üzerine Etkilerinin Morris Water Maze Deneyleri ile İncelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi/Tayfur Ata Sökmen Tip Fakültesi, Tibbi Biyokimya Anabilim Dalı Yasemin Atıcı, Temmuz 2015 (Bitti).
 2. “Sıçanlarda Karaciğer İskemi/Reperfüzyon Modelinde Timokinonun TRPM Kanalları Üzerine Etkisi” Mustafa Kemal Üniversitesi/Tayfur Ata Sökmen Tip Fakültesi Fizyoloji, Kerem Çağlar, Ocak 2016 (Bitti).
 3. “Sıçanlarda Karaciğer İskemi/ Reperfüzyon Modelinde Erdosteinin TRPM2/8 Kanalları Üzerine Etkisi” Okan Tutuk, Mustafa Kemal Üniversitesi/Tayfur Ata Sökmen Tip Fakültesi Fizyoloji, Eylül 2014 (Bitti).

 

 

Diğer Özgeçmiş Bilgileri

 

Projelerde Yapılan Görevler

 

 1. “Steroid Indüksiyonuyla Femurbaşı Osteonekrozu Yapılan Rat Modelinde Tymoquinonun Koruyucu Etkisinin Araştırılması” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 106801), Araştırmacı, 2013.

 

 1. “Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Polikistik Over Sendromunda Kolşisinin Ve Ursodeoksikolik Asidin Tedavideki Rolü” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 13240), Araştırmacı, 2014.

 

 1. “Sıçanlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (Cape) Ve Timokinon’un Efüzyonlu Otitis Media Üzerine Etkisi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12461), Araştırmacı, 2014.

 

 1. “Deneysel Varikosel Modelinde Varikoz Venlerde Ürotensin II Düzeyinin Ve TGF-Β1 Değişikliğinin Araştırılması” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 13905), Araştırmacı, 2014.

 

 1. “Flep Yasayabilirliğini Arttırmada Ozon Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 13421), Araştırmacı, 2014.

 

 1. “Periferik Sinir Yaralanmalarında B-Kompleks Vitaminlerinin Iyileşmeye Etkisinin Değerlendirilmesi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12855), Araştırmacı, 2014.

 

 1. “Sıçanlarda Karaciğer Iskemi/Reperfüzyon Modelinde Erdosteinin Trpm2/8 Kanalları Üzerine Etkisi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12262), Yürütücü, 2014.

 

 1. “Sıçanlarda Karaciğer Iskemi/Reperfüzyon Modelinde Caffeic Acid Phenethyl Ester (Cape)’in TRP Kanalları Üzerine Etkisi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12382), Yürütücü, 2014.

 

 1. “Sıçanlarda Karaciğer Iskemi/Reperfüzyon Modelinde Timokinonun TRPM Kanalları Üzerine Etkisi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12366), Yürütücü, 2014.

 

 1. “Sıçanlarda Akut Otitis Eksterna’da Deksametazon Ile Doz Bağımlı Olarak Timokinon’un Anti Inflamatuar Etkilerinin Topikal Olarak Karşılaştırılması” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 13420), Araştırmacı, 2015.

 

 1. “Ilk Atak Şizofreni Hastalarında Ürotensin II, Total Oksidan Ve Total Antioksidan Düzeylerinin Incelenmesi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12405), Araştırmacı, 2015.

 

 1. “Sıçanlarda Diyabetik Yara Modelinde Pansuman Öncesi Kullanılan Dezenfaktanlar Ile Pansumanda Kullanılan Kantaron Ve Tiocilin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12853), Araştırmacı, 2015.

 

 1. “Diyabetik Sıçanlarda Bongardia Chrysogonum’un Antioksidan Etkisi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 12457), Yürütücü, 2015.

 

 1. “Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Fizyoloji Öğrenci Uygulama Laboratuarları Geliştirme Alt Yapı Projesi” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 14801), Yürütücü, 2015.

 

İdari Görevler

 

Tarih

Görevler

2012-2012

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fıstıp Mizah ve Kültür Dergisi Editörlüğü

2012-2012

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fıstıp Dergi Kurulu Adına Masa tenisi, Şiir-Resim-Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasından Oluşan Turnuva Koordinatörlüğü

2014-2016

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-I Koordinatör Yardımcılığı

2014-Halen

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Editörlüğü (Ulusal İndeksli)

2015-Halen

Journal of Clinical Microbiology & Biochemical Technology Editör (Uluslararası)

2015-Halen

ARC Journal of Forensic Science (AJFS) Editör (Uluslararası)

2016- Halen

Mathews Journal of Immunology & Allergy Editör (Uluslararası)

2016- Halen

SciTz Medical and Clinical Toxicology Editör (Uluslararası)

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 

 1. Türk Tabibleri Birliği (Hatay Tabip Odası)
 2. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

 

 1. ESERLER

 

A – Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI/ SCI-E) Yayımlanan Makaleler

 

 • Füsun Aydoğan, Ebuzer Kalender, Recep Dokuyucu. Retrospective Analysis of Indication of Bone Scintigraphy Performed in Our Clinic. J Clin Anal Med 2013; 6(3): 324-6. DOI: 10.4328/JCAM.2051.

 

 • Ayşe G. Demirçubuk, M. Yavuz Coşkun, Şeniz Demiryürek, Recep Dokuyucu, Serdar Oztuzcu, Z. Şafak Taviloğlu, Ahmet Arslan, Ercan Sivaslı. “Endothelial NOS gene Glu298Asp polymorphism in preterm neonates with respiratory Distress syndrome”. Pediatric pulmonology. 2013; 48(10): 976-80. DOI 10.1002/ppul.22759. (SCI)

 

 • Fusun Aydogan, Ebuzer Kalender, Erhan Yengil, Recep Dokuyucu, Murat Tutanc. Gastroesophageal reflux frequency of children in Hatay: A retrospective analysis. Eastern Journal of Medicine. 2014; 19: 146-149.

 

 • Abdullah Erman Yagiz, Recep Dokuyucu, Ahmet Taner Sumbul, Erhan Yengil, Nilgul Ustun, Irfan Koca, Bulent Gogebakan, Ayse Dicle Turhanoglu. Effect of GM-CSF Levels on Osteoporosıs in Postmenopausal Period. Acta Medica Mediterranea. 2014; 30(1): 197-200. (SCIE)

 

 • Recep Dokuyucu, Tuncer Demir, Onder Yumrutas, Ayse Binnur Erbagci, Mustafa Orkmez, A. Yasir Bahar, Recep Bayraktar, Ibrahim Bozgeyik, Davut Sinan Kaplan, Beyhan Cengiz, Cahit Bagci. Roles of Hepcidin and Related Genes in Rats Exposed to Ischemia and Reperfusion. Turkish journal of medical sciences. 2014; 44(4): 576-81. DOI: 10.3906/sag-1307-100. (SCIE)

 

 • Fatih Sefil, Kemal Turker Ulutas, Recep Dokuyucu, Ahmet Taner Sumbul, Erhan Yengil, Abdullah Erman Yagiz, Erkan Yula, Ihsan Ustun and Cumali Gokce. Investigation of neutrophil lymphocyte ratio and blood glucose regulation in patients with type 2 diabetes mellitus. The Journal of international medical research. 2014; 42(2): 581-8. DOI: 10.1177/0300060513516944. (SCI)

 

 • Sedat Motor, Vicdan Koksaldi-Motor, Recep Dokuyucu, Ihsan Ustun, Omer Evirgen, Nigar Yilmaz, Yusuf Onlen, Cumalı Gokce. Investıgatıon of Vıtamın D Levels in Patients with Inactive Hepatitis B Virus Carrier. Acta Medica Mediterranea. 2014; 30(4): 793-796. (SCIE)

 

 • Recep Dokuyucu, Bulent Gogebakan, Onder Yumrutas, Ibrahim Bozgeyik, Hasan Gokce, Tuncer Demir. Expressions of TRPM6 and TRPM7 and histopathological evaluation of tissues in ischemia reperfusion performed rats. Ren Fail. 2014; 36 (6):932-6. DOI: 10.3109/0886022X.2014.900405 (SCIE)

 

 • Yavuz Pehlivan, Recep Dokuyucu, Tuncer Demir, Davut Sinan Kaplan, Ibrahim Koc, Mustafa Orkmez, Ibrahim Halil Turkbeyler, Ali Osman Ceribasi, Ediz Tutar, Seyithan Taysi, Kisacik Bunyamin, Ahmet Mesut Onat. Palosuran Treatment Effective As Bosentan in the Treatment Model of Pulmonary Arterial Hypertension. Inflammation. 2014; 37(4): 1280-8. DOI: 10.1007/s10753-014-9855-8. (SCI)

 

 • Recep Dokuyucu, Hanifi Kokacya, Sema Inanir, Umit Sertan Copoglu, Oytun Erbas. Antipsychotic-like effect of minocycline in a rat Model. Int J Clin Exp Med. 2014; 7(10): 3354-61. (SCIE)

 

 • Mehmet Hanifi Kokacya, Bulent Bahceci, İlkay Bahceci, Aziz Ramazan Dilek, Recep Dokuyucu. Prolidase Activity and Oxidative Stress in Patients with Major Depressive Disorder. Psychiatria Danubina. 2014; 26(4): 314-8. (SCIE)

 

 • Recep Dokuyucu, Cengiz Cevik, Gul S Ozler, Tumay Ozgur, Cengiz Arli, Fatih Sefil, Zafer Yonden. Determination of oxidative stress and effect of erdosteine on rhinitis medicamentosa in a rat model. European journal of pharmacology. 2014; 742: 153-7. DOI: 10.1016/j.ejphar.2014.09.009. (SCI)

 

 • Yuksel Kivrak, Hanifi Kokacya, Umit Sertan Copoglu, Recep Dokuyucu, Mustafa Ari, Barlas Sulu, Eray Atalay. Does Helicobacter Pylori Cause Psychiatric Symptoms in Dyspeptic Patients?. Acta Medica Mediterranea. 2014; 30(6): 1271-1277. (SCIE)

 

 • Recep Dokuyucu, Atilla Karateke, Hasan Gokce, Raziye Keskin Kurt, Oguzhan Ozcan, Sahin Ozturk, Zeynel Abidin Tas, Faruk Karateke, Mehmet Duru. Antioxidant Effect of Erdosteine and Lipoic Acid in Ovarian Ischemia–Reperfusion Injury. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2014; 183: 23-7. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2014.10.018 (SCI)

 

 • Fatih Sefil, Ibrahim Kahraman, Recep Dokuyucu, Hasan Gokce, Atakan Ozturk, Okan Tutuk, Mehmet Aydin, Umit Ozkan, Neslihan Pinar. Ameliorating Effect of Quercetin on Acute Pentylenetetrazole Induced Seizures in Rats. Int J Clin Exp Med. 2014; 7(9):2471-7. (SCIE)

 

 • Kemal Turker Ulutas, Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, Erhan Yengil, Ahmet Taner Sumbul, Hatice Rizaoglu, Ihsan Ustun, Erkan Yula, Tevfik Sabuncu, Cumali Gokce. Evaluation of mean platelet volume in patients with type 2 diabetes mellitus and blood glucose regulation: a marker for atherosclerosis?. Int J Clin Exp Med 2014; 7(4):955-961. (SCIE)

 

 • Bülent Bahceci, M. Hanifi Kokacya, U. Sertan Copoglu, İlkay Bahceci, Kazım Sahin, Erman Bagcioglu, Recep Dokuyucu. Elevated nuclesome level and oxidative stress in schizophrenia patients. Bratisl Lek Listy. 2015;116(10):587-90. DOI: 10.4149/BLL_2015_114. (SCIE)

 

 • Recep Dokuyucu, Hasan Gokce, Mustafa Sahan, Fatih Sefil, Zeynel Abidin Tas, Okan Tutuk, Atakan Ozturk, Cemil Tumer, Cengiz Cevik. Systemic side effects of locally used oxymetazoline. Int J Clin Exp Med. 2015; 8(2):2674-8. (SCIE)

 

 • Metin Temel, Arif Turkmen, Recep Dokuyucu, Cengiz Cevik, Serdar Oztuzcu, Beyhan Cengiz, Mehmet Mutaf. Novel tumor suppressor gene in basal cell carcinoma: inhibition of growth factor-2. Tumour Biol. 2015; 36(6):4611-6. DOI: 10.1007/s13277-015-3108-9. (SCI)

 

 • Aslı Can, Metin Temel, Recep Dokuyucu, Mehmet Mutaf. The effect of coenzyme q10 (ubiquinone) on random pattern skin flap survival in rat model. Ann Plast Surg. Published Online in 2015 May. DOI: 10.1097/SAP.0000000000000504. (SCI)

 

 • Muhammet Murat Celik, Ayse Alp, Recep Dokuyucu, Ebru Zemheri, Seyma Ozkanli, Filiz Ertekin, Mehmet Yaldiz, Abdurrahman Akdag, Ozlem Ipci, Serhat Toprak. Protective Effects of Intralipid and Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on Nephrotoxicity Caused by Dichlorvos in Rats. Journal of Analytical Methods in Chemistry. 2015; 2015: 491406 February. DOI: 10.1155/2015/491406. (SCI)

 

 • Metin Temel, Ali Ö. Karakaş, Recep Dokuyucu, Arif Türkmen. The Dermal Internal Brassiere Flap”, A New Modification of Inferıor Pedicle Breast Reduction Technic. Aesthetic Plast Surg. 2015; 39(3):350-8. DOI: 10.1007/s00266-015-0483-y. (SCIE)

 

 • Mustafa Arslan, Cem Zeren, Zeki Aydin, Ramazan Akcan, Recep Dokuyucu, Alper Keten, Necmi Cekin. Analysis of Methanol and Its Derivatives in Illegally Produced Alcoholic Beverages. J Forensic Leg Med. 2015; 33:56-60. DOI: 10.1016/j.jflm.2015.04.005. (SCIE)

 

 • Atilla Karateke, Dilek Benk Silfeler, Raziye Keskin Kurt, Recep Dokuyucu, Turker Ulutas, Burak Un, Hacer Paksoy, Ali Ulvi Hakverdi. Can the ductus venosus doppler predict the hemoglobinopathies?. Int J Clin Exp Med. 2015; 8(3):4405-9. (SCIE)

 

 • Recep Dokuyucu, Tuncer Demir, Murat Bilgic, Mesude Saglik, Zekine Pündük, Onder Daglioglu, Ali Gur, Cahit Bagci. Comparison of Reaction Time and Body Mass Index in Football Training Children and Sedentary Children. MED SPORT 2015; 68:1-2. (SCIE)

 

 • Mustafa Aras, Murat Altas, Sedat Motor, Recep Dokuyucu, Atilla Yilmaz, Erkin Ozgiray, Yurdal Seraslan, Nebi Yilmaz. Protective Effects of Minocycline on Experimental Spinal Cord Injury in Rats. Injury. 2015; 46(8): 1471-4. (SCI)

 

 • Mehmet Hanifi Kokacya, Sema Inanir, Umit Sertan Copoglu, Recep Dokuyucu, Oytun Erbas. The Antipsychotic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Rats. The American journal of the medical sciences. 2015; 350(3): 212-7. DOI: 10.1097/MAJ.0000000000000531. (SCIE)

 

 • Sema Inanir, Umit Sertan Copoglu, Hanifi Kokacya, Recep Dokuyucu, Oytun Erbas, Ahmet Inanir. The Agomelatine Protection in LPS-induced Psychosis-Relevant Behavior Model. Med Sci Monit. 2015; 21: DOI: 10.12659/MSM.895505. (SCIE)

 

 • Murat Tutanc, Mustafa Aras, Recep Dokuyucu, Murat Altas, Cem Zeren, Vefik Arica, Oktay Hasan Ozturk, Sedat Motor, Cahide Yilmaz. Oxidative Status in Epileptic Children Using Carbamazepine. Iran J Pediatr. 2015; 25(6):e3885. DOI: 10.5812/ijp.3885. (SCIE)

 

 • Mehmet Ates, Cengiz Cevik, Recep Dokuyucu, Ozge Berber, Bulent Gogebakan, Muzeyyen Izmirli. The Endothelial Nitric Oxide Synthase (eNOS) Polymorphism in Otitis Media with Effusion (OME). Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2017 Feb;134(1):3-5. doi: 1016/j.anorl.2015.10.004. (SCIE)

 

 • Umit Sertan Copoglu, Mehri Igci, Esra Bozgeyik, M. Hanifi Kokacya, Yusuf Z. Igci, Recep Dokuyucu, Mustafa Ari, Murat Semiz, Haluk A. Savas. DNA methylation of BDNF gene in schizophrenia patients in Turkish population. Med Sci Monit. 2015; 21: DOI: 10.12659/MSM.895896. (SCIE)

 

 • Ilay Ozturk Gozukara, Neslihan Pınar, Oğuzhan Ozcan, Tumay Ozgur, Recep Dokuyucu, Raziye Keskin Kurt, Suna Kabil Kucur, Ayşe Nur Aksoy. Effect Of Colchicine On Polycystic Ovary Syndrome: An experimental study. Arch Gynecol Obstet. DOI 10.1007/s00404-015-3933-5. Nov 2, 2015. (SCIE)

 

 • Recep Dokuyucu, Bulent Gogebakan, Cengiz Cevik. Corresponding Erdosteine Changes Autophagy Genes Expression in Hippocampus on Rhinitis Medicamentosa Model. GENETIKA, 2015; 47(3):1091-1098. (SCIE)

 

 • Ilay Gozukara, Recep Dokuyucu, Tümay Özgür, Oguzhan Özcan, Neslihan Pınar, Raziye Keskin Kurt, Suna Kabil Kucur, Kenan Dolapçı. Histopathologic and metabolic effect of ursodeoxycholic acid treatment on PCOS rat model. Gynecological Endocrinology, DOI: 10.3109/09513590.2015.1134478. 15 Jan 2016 (SCIE).

 

 • Harun Alp, Neslihan Pinar, Recep Dokuyucu, Ibrahim Kaplan, Mustafa Sahan, Serkan Senol, Ali Karakus, Mehmet Yaldiz. Effects of Intralipid and Caffeic Acid Phenyl Esther (CAPE) against Hepatotoxicity and Nephrotoxicity Caused by Glyphosate Isopropylamine (GI). European Journal of Inflammation. 07.01.2016. (SCIE).

 

 • Recep Dokuyucu, Ozlem Aycan Kaya, Erkan Yula, Ihsan Ustun, Fahri Bayram, Cumali Gokce. The Presence of Demodex Folliculorum in Various Obese Groups According to BMI Levels. Arch Iran Med. 2016; 19(3):210-4. Doi: 0161903/AIM.0010. (SCIE).

 

 

 • Recep Dokuyucu, Ali Bilgili, Basak Hanedan, Hatice Dogan, Ahmet Dokuyucu, Muhammed Murat Celik. Attenuating effects of caffeic acid phenethyl ester with intralipid on hepatotoxicity of chlorpyrifos in the case of rats. Med Pr. 2016 Dec 22;67(6):743-749. doi: 10.13075/mp.5893.00462. (SCIE).

 

 • Mehmet Ihsan Gulmez, Semsettin Okuyucu, Recep Dokuyucu, Hasan Gokce. The effect of caffeic acid phenethyl ester and thymoquinone on otitis media with effusion in rats. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 May; 96:94-99. doi: 10.1016/j.ijporl.2017.03.011. (SCIE).

 

 • Hasan Demirel, Cengiz Arlı, Tumay Özgür, Mehmet İnci, Recep Dokuyucu. The Role of Topical Thymoquinone in the Treatment of Acute Otitis Externa; an Experimental Study in Rats. J Int Adv Otol. 2017 Dec 14. doi: 10.5152/iao.2017.4213. (SCIE).

 

 

 • Karateke A, Dokuyucu R, Dogan H, Ozgur T, Tas ZA, Tutuk O, Agturk G, Tumer C. Investigation of Therapeutic Effects of Erdosteine on Polycystic Ovary Syndrome in a Rat Model. Med Princ Pract. 2018 Oct 7. doi: 10.1159/000494300.

 

 • Bulbul F, Koca I, Savas E, Dokuyucu R. The Comparison of the Biological Rhythms of Patients with Fibromyalgia Syndrome with Biological Rhythms of Healthy Controls. Med Sci Monit. 2019; 25: DOI: 10.12659/MSM.920462. (SCIE)

 

 • Koca I, Dokuyucu R, Tas ZA, Gokce H, Ozcan O. Effects of Alpha-Lipoic Acid on TGF-β1 and Urotensin-II Levels in Glucocorticoid-Induced Osteonecrosis in Rats. Iran Red Crescent Med J. Online ahead of Print; 22(4):e97279. doi: 10.5812/ircmj.97279.

 

 

B – Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

 

 • Gül Balyemez, Ercan Sivaslı, Haluk Ceylan, Ediz Tutar, Mehmet Tarakçıoğlu, Recep Dokuyucu, Abdullah Tuncay Demiryürek, Mehmet Yavuz Coşkun. “Effects of rho kinase enzyme inhibitor y-27632 treatment to the bowel damage in an experimental model of necrotizing enterocolitis”. Early Human Development Volume 86, Supplement, November 2010, 2nd International Congress of UENPS. P108. İstanbul, Turkey. PP-228 DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.283.

 

 • Recep Dokuyucu, Tuncer Demir, Murat Bilgiç, Mesude Sağlık, Zekine Pündük Lappalainen, Önder Dağlıoğlu, Ali Gür, Cahit Bağcı. “Comparison of Reaction Time and Body Mass Index in Football Training Children and Sedentary Children”. 12th International Sport Sciences Congress, P228. December 2012, Denizli, Turkey.

 

 • Recep Dokuyucu, Bulent Gogebakan, Onder Yumrutas, Ibrahim Bozgeyik, Hasan Gokce, Tuncer Demir. “Expressions of TRPM6 / TRPM7 and Histopathological Evaluation of Tissues in Ischemia Reperfusion Performed Rats”. 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology. P127. June, 02-06, 2014, Bosnia Herzegovina and International University of Sarajevo (IUS).

 

 • Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, Oguzhan Ozcan, Hasan Gokce, Sahin Ozturk, Okan Tutuk, Atakan Ozturk. Effect of lipoic acid on steroid-induced osteonecrosis in rats. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. P118. 9-12 September 2014, Isparta, Turkey.

 

 • Muhammet Murat Celik, Ayse Alp, Recep Dokuyucu, Ebru Zemheri, Seyma Ozkanli, Filiz Ertekin, Mehmet Yaldiz, Abdurrahman Akdag, Ozlem Ipci, Serhat Toprak. Protective Effects of Intralipid and Caffeic Acid Phenyl Esther (CAPE) On Nephrotoxicity Induced By Dichlorvos. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. P116. 9-12 September 2014, Isparta, Turkey.

 

 • Recep Dokuyucu, Vedat Uruc, Hasan Gokce, Fatih Sefil, Oguzhan Ozcan, Sahin Ozturk, Okan Tutuk, Zeynel Abidin Tas, Atakan Ozturk. CAPE Could be a Promising Treatment in Steroid-induced Osteonecrosis. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. P164. 9-12 September 2014, Isparta, Turkey.

 

 • Cengiz Çevik, Müzeyyen İzmirli, Hasret Ecevit, Sait Çolak, Recep Dokuyucu, Bülent Gögebakan. Determination of Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphisms in Chronic Otitis Glu298Asp Disease. 1. Uluslararası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi. P-26. 27 – 28 Kasım 2014, Ankara, Türkiye.

 

 • Recep Dokuyucu, Ali BiIgili, Basak Hanedan, Muhammed Murat Celik. Attenuating Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester and Intralipid on Chlorpyrifos-induced Hepatotoxicity in Rats. International Congress on Natural and Engineering Sciences. 09 -13 September 2015. International University of Sarajevo (IUS). Bosnia-Herzegovina.

 

 • Yasemin Atıcı, Recep Dokuyucu, Oğuzhan Özcan, Şahin Öztürk, Hamza Malik Okuyan , Zafer Yönden. The Investigation of The Effects Of Walnut And Homemade Alchohol (Bogma Raki) Consumption On Learning And Memory With Morris Water Maze Test. 23st Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation. October 7 – 9, 2015. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. P-16.

 

 • Hasan Gergerlioglu, Atakan Ozturk, Fatih Sefil, Cemil Tumer, Recep Dokuyucu, Ibrahim Kahraman, Okan Tutuk, Hatice Dogan. Antiepileptic effects of rutin on picrotoxin-induced seizures in female rats. Neuroscience 2015. October 20, 2015. Washington, DC/ USA. P-497.

 

 • Atilla Karateke, Recep Dokuyucu, Ali Sarı, Oğuzhan Özcan, Okan Tutuk, Hatice Doğan, Zeynel Abidin Taş, Ali Baloğlu. Investigation of effects of vitamin D and mannitol in rat ovary induced by experimental ischemia/reperfusion injury. XI. Turkish German Gynecology Congress. 11-15 May 2016. Antalya, Turkey. J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17: 129.

 

 • Recep Dokuyucu, Okan Tutuk, Hatice Dogan, Nilufer Bilgic, Bulent Gogebakan, Fatih Sefil, Cemil Tumer. The role of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on transient receptor potential melastatin (TRPM) 6,7 ion channels on hepatic ischemia reperfusion injury in rats. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels. P-68. 24-27 May 2016, Isparta, Turkey. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 2016;8(1):68.

 

 • Recep Dokuyucu, Hatice Dogan, Okan Tutuk, Nilufer Bilgic, Gokhan Agturk, Bulent Gogebakan, Muzeyyen Izmirli, Fatih Sefil, Cemil Tumer. Investigation of the effects of lidocaine on transient receptor potential melastatin (TRPM) 2,8 cation channels on experimental hepatic ischemia-reperfusion injury model in rats. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels. P-69. 24-27 May 2016, Isparta, Turkey. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 2016;8(1):69.

 

 • Okan TUTUK, Recep DOKUYUCU, Hatice DOGAN, Sumeyye TUTUK, Nilufer BİLGİC, Gokhan AGTURK, Bulent GOGEBAKAN, Fatih SEFİL, Cemil TUMEREffects of erdosteine on transient receptor potential melastatin (TRPM) 2, 8 ion channels on liver ischemia and reperfusion model in rats. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels. P-69. 24-27 May 2016, Isparta, Turkey. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 2016;8(1):65.

 

 

C – Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

 

 • Recep Dokuyucu, Cumali Gökçe: Yüksek Öğretim Sistemine Bakışımız. İçinde: Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Gelişiminde Üniversitelerin Rolü, s257-266. Editörler: Ayşe Bahar Yilmaz, İlhan Üremiş, Yurtsever Soysal, Şükran Çakir Arica. Mustafa Kemal Üniversitesi. ISBN: 978-9757989-54-7. Türkçe, 2014.

 

 

D – Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 • Sedat Motor, Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, M. Murat Rifaioğlu, Erhan Yengil, Kemal Türker Ulutaş, Ahmet Taner Sümbül, Hatice Rızaoglu, İhsan Üstün, Cumali Gökçe. Diabetes mellituslu hemodiyaliz hastalarında HbA1c ile Kan glukozu düzeyleri arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40(4): 616-620. DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0343.

 

 • Füsun AYDOĞAN, Ebuzer KALENDER, Murat RİFAİOĞLU, Recep Dokuyucu. Kemik Metastazlarının İskelet Sistemindeki Bölgesel Dağılımı. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(1): 86-89. DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0378.
 • Ersin Şükrü Erden, Recep Dokuyucu, Mesut Demirköse, Erhan Yengil, Fatih Sefil, Hatice Bilgiç, Sibel doğru, Sedat Motor. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Alevlenme ve Stabil Dönemlerinde Ortalama Trombosit Hacminin İncelenmesi. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2013; 4(4): 483-487. DOI: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0329.

 

 • İsmail Zeki Tekiş, Recep Dokuyucu, İhsan Üstün, Cumali Gökçe, Murat Çelik, Gamze Serarslan, Edip Uçar, Kenan Dolapçıoğlu, Hasan Öztürk, Ramazan Davran, Filiz Ertekin, Hatice Rızaoglu, Hasan Kaya. Hirsutizm Nedeniyle Başvuran Hastaların Tanısal Açıdan Değerlendirilmesi. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2014; 5(1): 69-75. DOI: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0362.

 

 • Recep Dokuyucu, Nebahat Kaplan Sefil, Ayşegül Yiğit, Merve Karaca, Erhan Yengil. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kan Uyumu. MKÜ Tıp Derg. 2014; 5(18): 13-18. DOI: 10.17944/mkutfd.18863.

 

 • Sedat Motor, Mukadder Canan Keskin, Recep Dokuyucu. Obezite ve Adipokinler. MKÜ Tıp Derg. 2014; 5(18): 34-45. DOI: 10.17944/mkutfd.16142.

 

 • İbrahim Kahraman, Mustafa Güven, Fatih Sefil, Recep Dokuyucu, İsmail Günay. Ventral ve Dorsal Kök Aksonları Üzerine 4-Aminopiridinin Farklı Etkileri. MKÜ Tıp Derg. 2014; 5(20): 12-20. DOI: 10.17944/mkutfd.61029.

 

 • İbrahim Kahraman, Mustafa Güven, Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, İsmail Günay. Klodronat Periferik Sinirlerde Yaralanma Sonrası Rejenerasyon Sürecini Hızlandırır mı?. MKÜ Tıp Derg. 2015; 6(21): 21-29. DOI: 10.17944/mkutfd.79676.

 

E – Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

 

 • Recep Dokuyucu, Tuncer Demir, Binnur Erbağcı, Davut Sinan Kaplan, Yasir Bahar, Mustafa Örkmez, Recep Bayraktar, İbrahim Bozgeyik, Beyhan Cengiz, Cahit Bağcı. Sıçanlarda Renal İskemi Sonrası Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, S-14 (Sözlü Bildiri). S62. Eylül 2012, Trabzon.

 

 • Hasan Şimşek, Şeniz Demiryürek, Tuncer Demir, Hüsne Didem Atabay, Recep Dokuyucu, Serdar Öztuzcu, Beyhan Cengiz, Cahit Bağcı. Akciğer İskemi-Reperfüzyon Sonrası, Bmp-2, Bcl-XL, Caspase-3 ve Smad-1 Gen İfadelerinin Değerlendirilmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, S-28 (Sözlü Bildiri). S77. Eylül 2012, Trabzon.

 

 • Hüsne Didem Atabay, Tuncer Demir, Önder Yumrutaş, Serdar Öztuzcu, Ali Osman Çeribaşı, Recep Bayraktar, Beyhan Cengiz, Şeniz Demiryürek, Recep Dokuyucu, Cahit Bağcı. Deneysel Olarak Oluşturulan Akciğer İskemi reperfüzyon Modelinde TRPM İyon Kanallarının Ekspresyonunun Değerlendirilmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P059. 10–14 Eylül 2013, Ankara.

 

 • Recep Dokuyucu, Tuncer Demir, Binnur Erbağcı, Davut Sinan Kaplan, Mustafa Örkmez, Yasir Bahar, Recep Bayraktar, Ahmed Bulut, Beyhan Cengiz, Cahit Bağcı. Sıçanlarda Renal İskemi Sonrası Demir Metabolizmasından Sorumlu Hepsidin ve Hepsidin Bağımlı Genlerin (BMP6, GDF-15, HJV) incelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi 10–14 Eylül 2013, Ankara, Türkiye. P069. S141.

 

 • Tuncer Demir, Recep Dokuyucu, Murat Bilgiç, Mesude Sağlık, Zekine Pündük Lappalainen, Önder Dağlıoğlu, Ali Gür, Cahit Bağcı. Futbol Eğitimi Gören Çocuklar ile Sedanter Çocuklarda Reaksiyon Zamanı Bulgularının Karşılaştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P121. Eylül 2012, Trabzon.

 

 • Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, Hasan Gökçe, Zeynel Abidin Taş, Okan Tutuk, Atakan Öztürk, Cemil Tümer. Lokal Olarak Kullanılan Oksimetazolinin Sistemik Yan Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P181. 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Atakan Öztürk, Fatih Sefil, Okan Tutuk, Recep Dokuyucu, Neslihan Pınar. Sıçanlarda Pikrotoksin İle Oluşturulan Epilepsi Modelinde Rutin’in Etkinliğinin Araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P139. 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Recep Dokuyucu, Cengiz Çevik, Gül Soylu Özler, Tümay Özgür, Cengiz Arlı, Fatih Sefil, Zafer Yönden. Sıçanlarda Rinitis Medikamentoza Modelinde Erdosteinin Antioksidan Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P123. 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Recep Dokuyucu, Oğuzhan Özcan, Fatih Sefil, Atakan Öztürk, Okan Tutuk. Diyabetik Sıçanlarda Bongardia Chrysogonum’un Antioksidan Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P095. 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Recep Dokuyucu, Merve Karaca, Ayşegül Yiğit, Erhan Yengil. Tıp Fakültesinde Eğitim Gören Öğrencilerin Tıp Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri ve Geleceğe Yönelik Hedefleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P060. 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Kemal Türker Ulutaş, Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, Erhan Yengil, Ahmet Taner Sümbül, Hatice Rızaoğlu, İhsan Üstün, Erkan Yula, Tevfik Sabuncu, Cumali Gökce. Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Kan Glukozu Düzenlenmesinde MPV’nin Değerlendirilmesi: Ateroskleroz İçin Bir Marker? Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P038. 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Recep Dokuyucu, Bülent Göğebakan, İbrahim Koç, Ersin Şükrü Erden. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Ürotensin-II Düzeyleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P001. 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Atilla Karateke, Recep Dokuyucu, Hasan Gökçe, Raziye Keskin Kurt, Oğuzhan Özcan, Şahin Öztürk, Zeynel Abidin Taş, Faruk Karateke. Sıçanlarda Ovaryan İskemi/Reperfüzyon Modelinde Alfa Lipoik Asid ve Erdosteinin Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, S16 (Sözlü Bildiri). 02–06 Eylül 2014, Kayseri.

 

 • Recep Dokuyucu, Tümay Özgür, Zeynel Abidin Taş, Okan Tutuk, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk. The Therapeutic Effects of Erdosteine in a Rat Model of Polycystic Ovary Syndrome. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 28. (Sözlü Bildiri)

 

 • Recep Dokuyucu, Bülent Göğebakan, Cengiz Çevik. The Effect of Erdosteine on Autophagy Genes Expression in Hippocampus on Rhinitis Medicamentosa Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 33.

 

 • Metin Temel, Hasan Gökçe, Recep Dokuyucu, İbrahim Kahraman, Abdurrahman Akdağ, Fatih Sefil. Investigation of the Efficacy of Vitamin B Complexes on Peripheral Nerve Injuries Treatments in Experimental Models. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 47.

 

 • İrem Hüzmeli, Recep Dokuyucu, Oğuzhan Özcan, Hatice Doğan, Okan Tutuk, Atakan Öztürk, Fatih Sefil, Cemil Tümer. Effects on Learning and Memory of Olive Leaf Extract in Streptozotocin-induced Diabetic Rats. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 48.

 

 • Recep Dokuyucu, Oğuzhan Özcan, Nebihat Kaplan Sefil, Ahmet Nacar, Mehmet İnci. The Effect of Bongardia Chrysogonum on Prostate Tissue in a Rat Model of Streptozotocin-Induced Diabetes. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 50.

 

 • Metin Temel, Recep Dokuyucu, Hasan Gökçe, Gökhan Ağtürk, Hatice Doğan. Disinfectant Effect of Thyme Oil in Diabetic Wound Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 52.

 

 • Recep Dokuyucu, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk, Emrah Çay, Yasemin Bilgiç, Duygu Egeli, Okan Tutuk, Fatih Sefil, Cemil Tümer. Assessment of Sensitivity to the Anesthesia in a Diabetic Rat Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 52-53.

 

 • Metin Temel, Recep Dokuyucu, Hasan Gökçe, Zeynel Abidin Taş, Okan Tutuk, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk. Wound Healing Effect of Centaury Oil Treatment in Diabetic Wound Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 54.

 

 • Kerem Çağlar, Hasan Gökçe, Oğuzhan Özcan, Zeynel Abidin Taş, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk, Fatih Sefil, Cemil Tümer, Recep Dokuyucu. The Effect of Thymoquinone in Hepatic Ischemia/Reperfusion Rat Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 57.

 

 • Okan Tutuk, Recep Dokuyucu, Hasan Gökçe, Oğuzhan Özcan, Zeynel Abidin Taş, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk, Sümeyye Tutuk, Suphi Bayraktar, Fatih Sefil, Cemil Tümer. Histopathological Effects of Erdosteine in Rat Hepatic Ischemia/Reperfusion Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 57.

 

 • Recep Dokuyucu, Cem Oruç, Oğuzhan Özcan, Hasan Gökçe, Suphi Bayraktaroğlu, Hatice Doğan, Fatih Sefil. The Amelorative Role of Caffeic Acid Phenethyl Ester (Cape) in a Rat Model of Liver Ischemia/Reperfusion Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 62.

 

 • İbrahim Kahraman, Mustafa Güven, Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, İsmail Günay. Investigation of the Effect of Macrophage-Mediated Pulsed Magnetic Field to the Sciatic Nerve Regeneration. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 67.

 

 • Recep Dokuyucu, Metin Temel, Hasan Gökçe, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk, Abdurrahman Akdağ, Okan Tutuk, Cemil Tümer. Therapeutic Effects of Thymoquinone and Peanut Oil in an Infected Diabetic Wound Model. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 94.

 

 • Recep Dokuyucu, Tümay Özgür, Hatice Doğan, Okan Tutuk, Zeynel Abidin Taş. The Amelorative Role of Thymoquinone on a Rat Model of Letrozole-Induced Polycystic Ovary Syndrome. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Acta Physiologica. 2015; 215(704): 105-106.

 

 • Kerem Çağlar, Nilüfer Bilgiç, Hatice Doğan, Zeynel Abidin Taş, Okan Tutuk, Bülent Gögebakan, Recep Dokuyucu. Sıçanlarda Karaciğer İskemi/Reperfüzyon Modelinde Timokinon’un Transient Receptor Potential Melastatin (TRPM) Kanalları Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. Poster Bildirisi 18. 267-268. 27-30 Ekim 2015. Ölüdeniz/ Fethiye.

 

 • Recep Dokuyucu, Hatice Doğan, Nilüfer Bilgiç, Zeynel Abidin Taş, Bülent Gögebakan. Sıçanlarda Karaciğer İskemi/Reperfüzyon Modelinde Erdostein’in Transient Receptor Potential Melastatin (TRPM) 6 ve7 Kanalları Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. Poster Bildirisi 19. 268-269. 27-30 Ekim 2015. Ölüdeniz/ Fethiye.

 

 • Mehmet İhsan Gülmez, Şemsettin Okuyucu, Recep Dokuyucu, Hasan Gökçe. Siçanlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (Cape) Ve Timokinon’un Efüzyonlu Otitis Media Üzerine Etkisi. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. Oral Poster Bildirisi 10. 21-24 Nisan 2016. Belek/ Antalya.

 

 1. Diğer Yayınlar

 

F.1. Recep Dokuyucu, İhsan Üstün, Cumali Gökçe. “Hipofiz Yetersizliğinde Replasman Tedavileri Ne Kadar Gerçekçi, Ne Kadar Fizyolojik? Sekonder Hipokortizolemi”. Derleme. Journal of Ankara University Faculty of Medicine 2013, 66(Suppl 2): 28-30.

F.2. Recep Dokuyucu: Kitap bölümü, TUS Çalışma Soruları ve Açıklamaları Temel Bilimler. İçinde: Fizyoloji ISBN: 978-605-4305-32-2. 2019.

 

 

 1. Ödüller

 

 • 2014 Yılı Mezuniyet Öncesi Bilimsel Etkinlik En İyi Sözlü Birincilik ödülü/Tıp Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 2014.

 

 • 2014 Yılı Mezuniyet Öncesi Bilimsel Etkinlik En İyi Poster Birincilik ödülü/Tıp Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi 2014.

 

 

 

 1. Bilimsel Faaliyetler

 

H.1. Uluslararası Kitaptan Bölüm Çevirisi

 

H1.1. Recep Dokuyucu: Nörolojide Klinik Lokalizasyonlar. İçinde: Serebral Hemisferleri Etkileyen Lezyonların Lokalizasyonu, s493-555. Editörler: Remzi Yiğiter, Mehmet Ali Elçi. 6. Basım, Çeviri. Güneş Kitabevi. ISBN: 978-1-60913-281-12015. 2015.

H1.2. Recep Dokuyucu: Duyu ve Algının Temelleri. İçinde: Algıda bireysel farklılıklar, s399-420. Editörler: Recep Dokuyucu, Sinan Canan. 2. Basım, Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-7928-46-7. 2018.

 

H.2. Ulusal/ Uluslararası Dergilerde Editörlük ve Hakemlik

 

H.2.1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Editörlüğü (Ulusal İndeksli).

H.2.2. Journal of Clinical Microbiology & Biochemical Technology Editörlüğü (Uluslararası).

H.2.3. Renal Failure (SCIE), Yapılan Hakemlik Sayısı: 13.

H.2.4. Clinical and Experimental Dermatology (SCI).

H.2.5. International Journal of Experimental Pathology (SCI).

H.2.6. Histology and Histopathology (SCI).

H.2.7. BMC Complementary and Alternative Medicine (SCIE).

H.2.8. Journal of Gynecology Research (Uluslararası indeks).

H2.9. Diabetes-Metabolism Research and Reviews (Uluslararası indeks).

H2.10. Journal of Clinical and Analytical Medicine (Uluslararası indeks).

H2.11. Current Women’s Health Reviews (Uluslararası indeks).

H2.12. ARC Journal of Forensic Science Editörlüğü (Uluslararası).

H2.13. Toxicology and Forensic Medicine Editörlüğü (Uluslararası).

H2.14. SciTz Medical and Clinical Toxicology Editörlüğü (Uluslararası).

H2.15. Mathews Journal of Immunology & Allergy Editörlüğü (Uluslararası).

 

H.3. Aldığı Kurslar ve Katıldığı Eğitim Programları

 

 • Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 09-17 Kasım 2009, Gaziantep.

 

 • Klinik Araştırmacı Eğitim Programı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 16 Ocak 2010, Gaziantep.

 

 • Sağlık Bilimlerinde Mikrodenetleyici (Arduino) Kullanımı Kursu, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Eylül 2012, Trabzon.

 

 • Sıçanlarda EMG, EEG ve EKG Kaydı (Temel Elektrofizyoloji Uygulamaları) Kursu, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14 Eylül 2013, Ankara.

 

 • Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 20-24 Ocak 2014, Hatay.

 

 • SPSS Eğitimi Kursu, Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Mustafa Kemal Üniversitesi, 02-05 Nisan 2015, Hatay.

 

 • Sağlık Çalışanları için Araştırma ve SPSS ile Uygulamalı Biyoistatistik, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Hatay, 2014.

 

 • Aromaterapi Kursu, Kahramanmaraş Ezcacı Odası, Kahramanmaraş, 2018

 

 • Hacamat Kursu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT Birimi, Ankara, 2018

 

 • Mezoterapi Kursu, İnönü Üniversitesi, GETAT Birimi, Malatya, 2020.

 

 

H.4. Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

 

 • Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2009.

 

 • FEPS Uluslararası Fizyoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 2011.

 

 • Ortadoğu Tıp Günleri ve İşleri Kongresi, Gaziantep, Eylül 2011.

 

 • Ulusal Tıp Araştırma Görevlileri Kongresi, Gaziantep, Ekim 2011.

 

 • Ulusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon, Eylül 2012.

 

 • Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Eylül 2013.

 

 • Sinir Bilim Günleri, Gaziantep, 30 Kasım – 01 Aralık 2013.

 

 • Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Saraybosna, Bosna Hersek, 2-6 Haziran 2014.

 

 • Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kayseri, 2-6 Eylül 2014.

 

 • Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi, Isparta, 9-12 Eylül 2014.

 

 • Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Hatay, 2-5 Nisan 2015.

 

 • Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, 9-13 Eylül 2015.

 

 • Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi, Isparta, 24-27 Mayıs 2016.